Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тартиби ҳисоби собиқаи хизмат, таъин ва пардохти нафақаю ёрдампулӣба ашхоси дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро адо намуда, шахсони дар мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, Агентии назорати маводи нашъаовар, мақомоти прокуратура ва дар вазифаи судья хизматнамуда ва аъзои оилаҳои онҳо

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2002 № 104, аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253, аз 30.03.2013 № 171)

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби амалӣнамудани ин қонун, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Муқаррар карда шавад, ки ба собиқаи хизмат барои таъини нафақа баъди ҷавоб шудан аз хизмат ба афсарон, прапорщикҳо, мичманҳо, хизматчиёни ҳарбии хизмати таъҷилӣва аскароне, ки мувофиқи шартнома хизмати ҳарбиро адо намудаанд, маллоҳон, сержантҳо ва старшинаҳо /минбаъд хизматчиёни ҳарбӣ/, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура, ки дорои дараҷаи тахассус мебошанд, инҳо ҳисоб карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253):

- хизмати ҳарбӣ/аз ҷумла мувофиқи даъват/ дар Қувваҳои мусаллаҳ, Қӯшунҳои сарҳадӣ, дохилӣва роҳи оҳан, қисмҳои алоқаи ҳукуматӣ, қӯшунҳои мудофиаи гражданӣ, мақомоти амният ва разведкаи берунӣ, дигар қисмҳои ҳарбии мувофиқи қонунгузорӣташкилкардашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқИҶШС ва дар Қувваҳои Мусаллаҳи Муттаҳидаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил:

- хизмат дар мақомоти амнияти собиқИҶШС дар вазифаҳои ҳайати оперативӣ/ ба шумули давраи омӯзиш/, ҳайатҳои роҳбарӣва фармондеҳӣто 1 октябри соли 1995, аз рӯи рӯйхати вазифаҳое, ки Вазири амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқмекунад;

- хизмат дар милиция, мақомот ва муассисаҳои ислоҳии системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, қисмҳои ҳарбигардонидашудаи муҳофизати сӯхтор, дигар муассисаҳо ва қисмҳои мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ/муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ/-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқИҶШС дар вазифаҳои ҳайати афсарӣ, сержантӣ, қаторӣва фармондеҳӣ/аз ҷумла дар вазифаҳои таҷрибаомӯз/ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

- хизмат дар мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати ашхоси дорои рутбаҳои махсус;

- хизмат дар мақомоти полицияи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати кормандони дорои рутбаҳои махсус;

- хизмати ҳарбӣдар Қувваҳои Мусаллаҳ/армияҳо, қӯшунҳо/, мақомоти амният ва дигар қисмҳои ҳарбии мувофиқи қонунгузорӣташкилгардида, хизмат дар мақомоти корҳои дохилии /полицияи/ дигар давлатҳо-иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва давлатҳое, ки ба ҳайати Иттиҳод дохил намешаванд ва бо онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон ё собиқИҶШС шартномаҳоро оид ба таъминоти иҷтимоӣ, ки баҳисобгирии мутақобиларо ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақаи хизматчиёни ҳарбии ҷавобшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ/полиция/, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, хадамоти онҳо дар дигар давлатҳо /аз ҷумла хизмати хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилии ин давлатҳо дар ҳолатқое, ки дар сарсатри дувоздаҳуми банди мазкур нишон дода шудааст/ пешбинӣменамояд, бастааст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

- хизмат дар воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати кормандони дорои рутбаҳои махсус (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100);

- хизмат дар гурӯҳҳо ва иттиҳодҳои партизании советӣ, қисмҳо ва иттиҳодҳои лашкари халқӣдар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ;

- хизмат ба сифати бинокорони ҳарбӣдар гурӯҳҳои /қисмҳои/ ҳарбию сохтмонӣ;

- вақти гузаштани тайёрии амалии ҳавоии ашхосе, ки ба хизмати ҳарбӣдаъват шудаанд ва омӯзиши афсарони захиравии ҳайати ҳавой дар сохтори собиқДОСААФ-и ИҶШС ва "Ташкилоти мусоидат ба мудофиа"-и Ҷумҳурии Тоҷикистон на пештар аз 1 январи соли 1961;

- вақти иштирок дар ҷамъомадҳои ҳарбӣ- на пештар аз 2 майи соли 1994 (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

- хизмат дар батальонҳои қиркунанда, взводҳо ва гурӯҳҳои муҳофизати халқии дар қаламрави Украина, Белоруссия, Латвия, Литва ва Эстония дар давраи аз 1 январи соли 1941 то 31 декабри соли 1951 амалкарда ба сифат ҷанговарони дар ҳолати казармавӣбуда, инчунин дар вазифаҳои ҳайати фармондеҳӣ;

- давраи кори афсарон ва ашхоси ҳайати фармондеҳӣдар мақомоти ҳокимияти давлатӣва идора, вазоратҳои шаҳрвандӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳо бо мондани онҳо дар хизмати ҳарбӣё кадрҳои /захираҳои амалкунандаи/ вазоратҳои корҳои дохилӣ/муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ/-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқИҶШС;

- давраи кори собиқашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳӣдар мақомоти Шӯроҳои депутатҳои халқбаъди 23 октябри соли 1973, агар ин ашхос аз хизмати корҳои дохилӣбо сабаби интихоб шудани онҳо ҳамчун депутат ба вазифаҳои интихобӣдар мақомоти Шӯрои депутатҳои халқозод шуда, баъди хатми ваколатҳояшон дар вазифаҳои интихобӣба хизмат баргаштаанд;

- давраи кор то қабул шудан ба хизмат дар мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ба сифати коргар ва хизматчӣдар мақомот ва муассисаҳои ислоҳии системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, изоляторҳои тафтишотӣ, пунктҳои транзитию интиқолӣпрофилакторияҳои табобатию меҳнатӣва муассисаҳои табобатии маҳаллоти маҳрумияти озодӣ(қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

- давраи дар асирӣ, дар иҳота ва тафтишоти махсус будани хизматчиёни ҳарбӣ/аз ҷумла онҳое, ки хизмати ҳарбиро мувофиқи даъват мегузаштанд/, агар асирӣихтиёрӣнабошад ва хизматчии ҳарбии дар асирибуда ба муқобили Ватан ҷиноят содир накарда бошад, инчунин вақти дар концлагерьҳои фашистӣё дигар ҷойҳои нигоҳдории маҷбурӣдар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣбудани ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, бо риоя намудани шартҳои мазкур (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

- давраи дар маҳкумияти пешакӣ, давраи дар маҳаллоти маҳрумияти озодӣва дар бадарға будани хизматчиёни ҳарбӣ/аз ҷумла онҳое, ки хизмати ҳарбиро мувофиқи даъват мегузаштанд/, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, кормандони мақомоти прокуратура, ки дорои дараҷаи тахассус буда, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, беасос ба ҷавобгарии ҷиноятӣкашида шудаанд, беасос табъид /репрессия/ шудаанд ва баъд сафед карда шудаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253);

- вақти танаффус дар хизмати хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, кормандони мақомоти прокуратура ва судьяҳо, ки дорои дараҷаҳои тахассус мебошанд, дар ҳолатҳои аз хизмат ғайриқонунӣозод намудани онҳо ва минбаъд ба хизмат барқарор шудани онҳо, ки қонунгузорӣпешбинӣнамудааст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253);

- давраи кор дар мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати корманди прокурорию тафтишотӣ;

- давраи кор дар вазифаи судья;

- давраи иҷрои вазифаҳо аз тарафи ашхоси ба ҳайати қисмҳои ҳарбикардашуда дохилгардида дар мавриди ҳимояи сохти конститутсионӣ;

2. Ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақа мувофиқи банди "а" моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" ба афсарони ба хизмати ҳарбӣаз захира ҷалбгардида бо дарназардошти ихтисоси дар муассисаҳои таълимии шаҳрвандӣгирифтаашон, инчунин мувофиқи шарти мазкур ба занҳо-афсарони ба хизмати ҳарбӣҷалбгардида, ки дар захира намебошанд, вақти таълими онҳо то ҷалб гардидан ба хизмати ҳарбӣдар муассисаҳои олии таълимоти шаҳрвандӣё дар муассисаҳои таълимоти миёнаи махсус, ки давраҳо ё шӯъбаи тайёрии ҳарбӣдоштанд дар ҳудуди то 5 сол, аз ҳисоби як соли таҳсил баробар бо шаш моҳи хизмат дохил мешавад. Мувофиқи ҳамин шартҳо ба собиқаи хизмат давраи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимии шаҳрвандӣба афсарон, ки донишҷӯбуда, бевосита аз муассисаҳои таълимотии мазкур то хатми он барои давом додани таҳсил ба муассисаҳои таълими олии ҳарбӣшомил шудаанд, дохил мешавад.

Ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақа ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, коркунони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура ва судьяҳои дорои дараҷаҳои ихтисос, вақти таҳсили онҳо то дохил шудан ба хизмат дар муассисаҳои таълимоти олии шаҳрвандӣё дар муассисаҳои миёнаи махсуси таълимӣто панҷсол аз ҳисоби як соли таҳсил баробар бо 6 моҳи хизмат ба ҳисоб гирифта мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақа ба хизматчиёни ҳарбии мақомоти амният ва ашхоси ҳайати фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки ба хизмат то 1 январи соли 1991 қабул шудаанд, давраи кори онҳо то қабул шудан ба хизмат, ки мувофиқи қонунгузории амалкунандаи пештара барои пардохти иловапулии фоиз барои собиқаи хизмат ба назар гурифта шудааст, дохил мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

3. Ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақа ба хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура ва судьяҳои дорои дараҷаҳои ихтисос, ки аз хизмат озод шудаанд, мувофиқи шартҳои имтиёзнок чунин ҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253):

а/ як моҳи хизмат баробар бо шаш моҳдар ҳайати доимии қисмҳои ҷаримавии армияи амалкунанда дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ;

б/ як моҳи хизмат баробар бо се моҳ:

дар қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳои ба ҳайати армияи амалкунанда дохилшаванда, дар отрядҳои советии партизанӣва қисмҳо дар давраи амалиёти ҷангӣ;

дар қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳое, ки ба ҳайати армияи амалкунанда дохил набуданд ва мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣдар шаҳрҳои қаҳрамон Одесса - аз 10 августи то 16 сентябри соли 1941, Ленинград - аз 8 сентябри соли 1941 то 27 январи соли 1944, Севастополь - аз 5 ноябри соли 1941 то 4 июли соли 1942 ва Сталинград - аз 12 июль то 19 ноябри соли 1942 ҷойгир буданд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

вақти бетанаффуси табобат дар Муассисаҳои табобатӣдар натиҷаи маҷрӯҳӣ, контузия, маъюбӣё дучор шудан ба бемориҳо дар қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳое, ки ба ҳайати армияи амалкунанда дохил мешаванд;

давраи, иштироки хизматчиёни ҳарбӣ/аз ҷумла хизматро мувофиқи даъват адокардагон/ инчунин ашхоси дар абзаци ёздаҳуми банди 1 қарори мазкур нишондодашуда дар амалиётҳои ҷангӣоид ба барҳам додани ҷунбиши махфии миллатчигӣдар ҳудуди Украина, Белоруссия, Латвия, Литва ва Эстония дар давраи аз 1 январи соли 1944 то 31 декабри соли 1951 ва ҳангоми дар ин амалиётҳо маҷрӯҳ, контузия ё маъюб шудан ва вақти бетанаффуси табобат дар муассисаҳои табобатӣ;

дар ҳайати корпуси 64 авиационии қиркунанда, ки дар амалиёти ҷангӣдар давраи аз ноябри соли 1950 то июли соли 1953 иштирок кардаанд;

дар қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳое, ки дар қаламрави Венгрия дар давраи амалиёти ҷангӣдар ин мамлакат - аз 24 октябрь то 10 ноябри соли 1956 буданд ва ҳангоми дар давраи мазкур маҷрӯҳ, контузия ё маъюб шудан ва вақти бетанаффуси табобат дар муассисаҳои табобатӣ;

дар ҳолатҳое, ки армияи онҳо амалиёти ҷангӣмегузарониданд ё ба дигар давлатҳо ёрии ҳарбӣмерасониданд, сафари хизматии мутахассисони ҳарбии ҳайати ҳавоӣба ин давлатҳо новобаста аз иштироки онҳо дар амалиёти ҷангӣдар давраи аз 1 январи соли 1961 то 31 декабри соли 1982;

дар қаламрави Ҷумҳурии Афғонистон, инчунин дигар давлатҳое, ки дар онҳо амалиёти ҷангӣгузаронда шудааст /мувофиқи рӯйхат ва давраҳое, ки бо қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 апрели соли 1995 № 60 пешбинӣгардидаанд/, агар хизматчиёни ҳарбӣ/аз ҷумла хизмати ҳарбӣмувофиқи даъват/, ашхоси қаторӣва ҳайати фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура, ки дорои дараҷаҳои ихтисос буда, дар ин амалиёт иштирок намудаанд /ба ғайр аз ашхосе, ки аз хизмат ё сафари хизматӣаз ин давлатҳо барои рафтори ношояме, ки тарафи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳиро доғдор мекунад, озод шудаанд ё аз маъмурият бозхост шудаанд/ ва вақти бетанаффуси табобат дар муассисаҳои табобатӣдар натиҷаи маҷрӯҳӣ, контузия, маъюбӣё бемориҳо дар мамлакатҳои мазкур (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003№ 100, аз 04.06.2004 № 253);

дар корҳои вобаста бо барҳам додани натиҷаҳои фалокати Чернобыль ва пешгирӣнамудани заҳролудшавии муҳити атроф дар минтақаи бегонашуда /дар ҳудуде, ки аз он аҳолӣдар соли 1986 кӯчонда шудааст/ дар давраи аз 26 апрели соли 1986 то 31 декабри соли 1987;

давраи иҷрои вазифаҳо оид ба нигоҳдоштани тартиботи ҳолати фавқулодда аз 23 октябри соли 1992 то 12 августи соли 1994 (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

давраи дар маҳкумияти пешакӣбудан, давраи дар маҳаллоти маҳрумияти озодӣва дар бадарға будани хизматчиёни ҳарбӣ/аз ҷумла онҳое, ки мувофиқи даъват хизматро адо намудаанд/, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура ва судьяҳои дорои дараҷаҳои ихтисос, ки беасос ба ҷавобгарии ҷиноятӣкашида шудаанд, беасос табъид /репрессия/ шудаанд ва баъд сафед карда шудаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253);

давраи иштироки ашхоси ба ҳайати қисмҳои ҳарбигардонидашуда аз 27 апрели соли 1992 то 31 декабри соли 1993 дохилшуда дар амалиёти ҷангӣ/низоъҳо/ дар мавриди ҳимояи сохти конститутционии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в/ дар як моҳи хизмат баробар ба ду моҳ:

дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣдар қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳое, ки ба ҳайати армияи амалкунанда дохил намешуданд ва мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, /ғайр аз ҳолатҳои дар абзаци сеюм ва панҷуми зербанди "б" банди мазкур нишондодашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

давраи дар асирӣбудани хизматчиёни харбӣ/аз ҷумла ашхосе, ки мувофиқи даъват адои хизмат мекарданд/ дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, агар асирӣихтиёрӣнабошад ва хизматчии ҳарбӣҳангоми дар асирӣбудан ба муқобили Ватан ҷиноят содир накарда бошад, инчунин дар ин давра бо риояи шарти мазкур дар концлагерьҳои фашистӣва дигар ҷойҳои нигоҳдории маҷбурӣбудани ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ(қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

дар кори парвоз дар авиацияи реактивӣва турбовинтӣмувофиқи шартҳое, ки Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад;

дар корхонаҳо ва ташкилотҳои мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣмувофиқи замимаи № I (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

дар мамлакатҳое, ки армияи онҳо амалиёти ҷангӣгузаронидаанд ё ба дигар давлатҳо ёрии ҳарбӣрасонидаанд,- мутахассисони ҳарбии ба сафари хизматӣба ин давлатҳо фиристодашуда /ба ғайр аз ҳайати ҳавоӣ/ новобаста аз иштироки онҳо дар амалиёти ҷангӣдар давраи аз 1 январи соли 1961 то 31 декабри соли 1982;

дар маҳалҳои баландкӯҳдар баландии 2500 метр ва аз ин зиёд аз сатҳи баҳр: барои хизматчиёни ҳарбӣ- аз 1 январи соли 1976, барои ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣаз 1 маи соли 1985; барои ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук аз 1 феврали соли 1992 (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

барои ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар полицияи андоз аз 1 феврали соли 1996; барои ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар Агентии назорати маводи нашъаовар аз 1 июни соли 1999 (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100);

дар мақомот ва муассисаҳои ислоҳии системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки барои нигоҳдорӣва табобати бемориҳои сирояткунандаи ҷазогирифтагон, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилии баъди 13 августи соли 1994 ҷавобшуда пешбинӣгардидаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

г) як моҳи хизмат баробар ба якуним моҳ(қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253):

дар маҳалҳои баландкӯҳи баландиаш 1500 то 2500 м аз сатҳи баҳр барои хизматчиёни ҳарби аз 1 апрели соли 1973, барои шахсони ҳайати катори ва фармондеҳии мақомоти корҳои дохили-аз 1 майи соли 1985;

дар маҳалҳои баландкӯҳи баландиаш аз 1000 то 1500 м аз сатҳи баҳр ва дар ҳолатҳои истиснои аз ин пасттар аз руи номгӯи қисмҳои ҳарби, ҷузъу томҳо ва муассисаҳое, ки Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ, мекунад - аз 1 январи соли 1988;

дар маҳалҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои шароити номусоиди иқлими ва экологи аз 1 январи соли 1988:

шаҳри Табошар, ноҳияи Айни, шаҳракҳои Адрасмон ва Олтин-Топкани вилояти Суғд;

шаҳри Сарбанд, ноҳияҳои Носири Хусрав, Қубодиён, Панҷ, Фархор, Шаҳритус ва Ёвони вилояти Хатлон;

шаҳри Турсунзода;

дар қаламрави боқимондаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ғайр аз маҳалҳои дар зербанди "в" ва сархатҳои якум, дуюм ва сеюми ҳамин банд) - аз 1 январи соли 1988 то 31 декабри соли 2004 (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

4. Муқаррар карда шавад, ки хизмати ҳарбӣмувофиқи даъват ба сифати аскар, маллоҳ, сержант ва старшинаҳо/пештар хизмати таъҷилии ҳарбӣ/ ба ғайр аз давраҳои ба ҳисоби собиқаи хизмат мувофиқи шартҳои имтиёзнок дохилшаванда, барои хизматчиёни ҳарбии қисмҳои ҳарбӣ, штабҳо ва муассисаҳои армияи амалкунанда, хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣадои хизмат намудаанд ё дар асирӣбудаанд, дар корҳои барҳам додани оқибатҳои фалокати станцияи барқии атомии Чернобыль иштирок\ намудаанд ё беасос ба ҷавобгарии ҷиноятӣкашида шуда ё табъид шудаанд, ба собиқаи хизмат барои муқаррар намудани нафақа мувофиқи ҳисоби тақвимӣҳисобида шавад.

Занҳое, ки мувофиқи хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣба сифати аскар, маллоҳ, сержант ва старшина /ба собиқхизматчиёни ҳарбӣ-занҳо/, давраи хизмати дар зербандҳои "в" ва"г" банди 3 қарори мазкур нишондодашуда, ба собиқаи хизмат барои таъини нафақа мувофиқи шартҳои имтиёзноки дахлдор на пештар аз 5 августи соли 1976 ҳисоб карда мешавад.

Хизмати хизматчиёни мақомоти контрразведкаи ҳарбии Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯъбаҳои махсуси Куммтаи давлатии бехатарии собиқИҶШС, ки дар шароити якхелаи хизмат бо ҳайати шахсии хизматрасонии қисмҳои ҳарбӣва ҷузъу томҳо қарор доранд, ба собиқаи хизмат барои таъини нафақа мувофиқи шартҳои имтиёзнок ва тартиби ба хизматчиёни ҳарбии ҳамин қисмҳои ҳарбӣва ҷузъу томҳо муқарраргардида ҳисоб карда мешавад.

5. Ҳангоми мавҷуд будани ду ё зиёда асос барои ҳисоби собиқаи хизмат барои нафақа мувофиқи шартҳои имтиёзноки ҳамон давраи хизмат ҳисобро аз рӯи як асосе, ки имтиёзи зиёдтар медиҳад, амалӣменамоянд.

6. Хизмати хизматчиёни ҳарби то 15 майи соли 1992 (шахсони ҳайати қатори ва фармондеҳии мақомоти корҳои дохили то 21 декабри соли 1993) дар маҳалҳои дур, маҳалҳои баландкӯҳва дар ноҳияҳои дорои шароитҳои номусоид, дар дигар шароитҳои махсуси хизмати (дар авиатсия, дар киштиҳои гуногун, киштиҳои Флоти ҳарбии баҳри, дар Ҷузъу томҳои махсус) дар қаламрави ҷумҳуриҳое, ки пештар ба ҳайати собиқИЦШС дохил мешуданд (аз он ҷумла дар қаламрави Тоҷикистон), ба собиқаи хизмати барои таъини нафақа дар асоси шартҳои мутобиқи имтиёзнок ки санадҳои қонунгузори ва дигар санадҳои меъёрии собиқИҶШС муқаррар кардааст (бо дарназардошти зербанди "г" банди 3-и ҳамин қарор), ба ҳисоб гирифта мешавад.

Аз 15 майи соли 1992 хизмати хизматчиёни ҳарби (аз 21 декабри соли 1993 хизмати шахсони ҳайати қатори ва фармондеҳии мақомоти корҳои дохили) берун аз ҳудуди Тоҷикистон дар қаламрави дигар давлатҳоиштирокчиёни ИДМ, дар маҳалҳои дур, баландкӯҳи дорои шароити номусоид, дар дигар шароити махсуси хизмат - ба собиқаи хизмати барои таъини нафақа ба таври имтиёзи мувофиқи қонунгузории давлатҳое, ки онҳо дар қаламравашон хизмат намуданд, то аз ҷониби ин давлатҳо қабул гардидани санадҳои қонунгузори оид ба ин масъала бошад - мувофики санадҳои муайяннамудаи қонунгузори ва дигар санадҳои меъёрии собиқИҶШС ба ҳисоб гирифта мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

7. Нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, кормандони мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари дорои рутбаҳои махсус, ки аз хизмат ҷавоб шудаанд, аз маблағи таъминоти пулии онҳо, ки дар банди 8 ва 9 қарори мазкур нишон дода шудааст, бо боло бурдани /индексацияи/ ин таъминоти пулӣто рӯзи таъин ё ҳисобу китоби нафақаи онҳо ва ҷубронпулӣба ивази озуқаворие, ки бо тартиби пешбининамудаи банди 10 қарори мазкур муайян гардидааст, муқаррар карда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ҳисоби нафақаи ашхоси аз мақомоти прокуратура ва аз вазифаҳои судья озодгардидаи дорои дараҷаҳои тахассус ва инчунин аъзои оилаи онҳо мувофиқи тартиб ва шартҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1993 № 796 "Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣмегардад.

8. Ба таъминоти пулӣҳангоми ҳисоби нафақа мувофиқи тартибе, ки банди 7 қарори мазкур пешбинӣнамудааст, дохил карда шавад:

а/ хизматчиёни ҳарбии аз хизмат ҷавобшуда /ғайр аз онҳое, ки дар зербанди "в", "г" банди мазкур нишон дода шудаанд/ - маош аз рӯи вазифаи охирин /бо дарназардошти абзаци дуюми зербанди мазкур/, маош аз рӯи рутбаи ҳарбии додашуда дар рӯзи ҷавоб шудан ва иловапулии фоизӣбарои собиқаи хизмат, ки аз ҳамин маошҳо ҳисоб карда шудааст.

Ба афсарон бо сабаби саломатӣё синну сол аз кори парвоз дар қувваҳои ҳавоӣинтиқолшуда, ки дар рӯзи истиқол дорои собиқаи хизмат буда, ҳуқуқи нафақаро барои собиқаи хизмат доранд, нафақа ҳангоми ҷавобшавии онҳо аз хизмати ҳарбӣметавонад аз рӯи маоши вазифаи хизматии охиринашон то рӯзи истиқлол ёфтанашон ҳисоб карда шавад.

Бо ҳамин тартиб нафақаи афсарони дорои рутбаи полковник, ба онҳо баробар ё боло, ки аз хизмати ҳарбӣҷавоб шудаанд ё ба манфиати хизмат бо сабаби саломатӣё синну сол аз вазифае, ки онҳо на камтар аз се сол ишғол карда буданд, ба вазифаи маошаш камтар гузаронда шудаанд ва дар рӯзи гузаронидан ба вазифаи дигар дорои собиқаи хизмат буда, ҳуқуқи гирифтани нафақаро барои собиқаи хизмат доранд, ҳисоб шуда метавонад.

б/ ба ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии аз хизмат озодшудаи мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣё ашхосе, ки аз хизмати мақомоти гумрукӣва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар озод шуда, дорои рутбаҳои махсус мебошанд /ба ғайр аз нишондоди зербанди "г" банди мазкур/маош аз рӯи вазифаи охирини штатӣ/бо дарназардошти абзаци дуюми зербанди мазкур/, маош барои рутбаи махсус, ки дар рӯзи ҷавоб шудан дода шудааст ва иловапулии фоизии барои собиқаи хизмат аз рӯи ҳамин маоши ҳисобкардашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ба ашхоси ҳайати сардории дорои рутбаҳои полковники милиция, полковники хизмати дохилӣ, полковники хизмати назорати маводи нашъаовар, полковники адлия ва болотар, ки бо қарори Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори дигар гузаронда шудаанд, инчунин ба ашхоси ҳайати фармондеҳӣдар мақомоти гумрукӣбо рутбаи полковники хизмати гумрукӣва боло, ки бо қарори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои манфиати хизмат бо сабаби саломатӣё синну сол аз вазифае, ки онҳо на камтар аз се сол ишғол карда буданд, ба вазифаи маошаш ками хизматӣгузаронда шудаанд за дар рӯзи гузарондан дорои собиқаи хизмат, ки ҳуқуқи нафақаро барои собиқаи хизмат медиҳад, мебошанд, нафақа ҳангоми озод шудани онҳо аз вазифа аз рӯи маоши вазифае, ки пеш аз интиқол шуданашон ишғол карда буданд, ҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253, аз 30.03.2013 № 171);

в/ ба афсарони аз хизмати ҳарбӣозодшуда то дохил шудан ба вазифаи штатӣбаъди хатми муассисаҳои таълимоти ҳарбӣё даъват аз захира маоши ба онҳо муқарраргардида, маош аз рӯи рутбаи ҳарбӣ, ки дар рӯзи ҷавоб шуданашон муқаррар гардидааст ва иловапулии фоизӣбарои собиқаи хизмат, ки аз рӯи маошҳо ҳисоб карда шудааст, агар хизматчии ҳарбӣҳуқуқи гирифтани онро дошта бошад;

г) ба хизматчиёни ҳарби ва шахсони ҳайати фармондеҳии мақомоти корҳои дохили, мақомоти гумрук воҳидҳои политсияи андоз ва воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистони дорои рутбаҳои махсуси аз хизмат рухсатшуда, ки барои кор ба мақомоти олии ҳокимият ва идораи давлати, вазоратҳо, идораҳо ва ташкилотҳои ғайринизоми фиристода шуда буданд ва баробари маоши вазифави маош аз рӯи рутбаи махсус ё ҳарби ва иловапули барои собиқаи хизмати дарозмуддат мегирифтанд, инчунин ба шахсоне, ки барои кор (гузаштани хизмати ҳарби) берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуда буданду маоши худро бо асъори хориҷи мегирифтанд, маоши муқарраршуда аз рӯи вазифаи ишғолкардаи онҳо то фиристодан ба дигар мақомот ё берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, маош аз рӯи рутбаи ҳарби ё махсуси то рӯзи рухсатшави додашуда ва иловапули барои собиқаи хизматии аз ҳамин маошҳо ҳисобкардашуда (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

Ба ашхосе, ки бевосита пеш аз озод шудан танҳо музди меҳнатро бо тартиб ва андозаи муқарраршуда барои кормандони мақомот, вазорату идораҳо ва ташкилоте, ки онҳо барои кор фиристода шуда буданд, маоши вазифагие, ки аз рӯи вазифаи шабеҳбарои афсарон ва ашхоси ҳайати сардории мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣмуқарраргардида маош аз рӯи рутбаҳои ҳарбӣва махсус, ки дар рӯзи озод кардан дода шудааст, ва иловапулии фоизие, ки аз рӯи ин маошҳо ҳисоб карда шудааст, гирифтаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

9. Ба хизматчиёни ҳарбии аз хизмат озодшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣё ашҳоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки пеш аз озод шудан маоши шахсии вазифагӣё маоши таъминоти пулии барои хизмат дар ҷойҳои дурдаст, маҳалҳои баландкӯҳва минтақаҳои вобаста ба иҷрои супоришҳои махсус зиёдгардидаро гирифтаанд, нафақа на аз рӯи маоши шахсӣё маоши зиёдгардида, балки аз рӯи маоши муқаррарӣҳисоб карда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

10. Ҷубронпули бар ивази хӯрокпули, ҳангоми ҳисоби нафақаи хизматчиёни ҳарби, шахсони ҳайати қатори ва фармондеҳии мақомоти корҳои дохили, шахсони дорои рутбаи махсус дар мақомоти гумрук воҳидҳои полиси андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотн ҳифзи ҳуқуқи, ки аз рӯи музди меҳнат ба онҳо баробар карда шудаанд, дар ҳаҷми муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" барои соли дахлдор ҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

11. Муқаррар карда шавад, ки нафақаҳо барои оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки вафот кардаанд /ҳалок шудаанд/, пардохта мешавад, маблағҳои таъминоти пулии хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣва ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки мутобиқи он ҷудо кардани нафақа ба саробони оила, бо боло бурдани /индексацияи/ ин маблағдар рӯзи таъини он ё ҳисобу китоби нафақа ва ҷубронпулӣба ивази меъёри озуқавории дар рӯзи таъини нафақа муайяншуда, ки дар банди 10 қарори мазкур пешбинӣшудааст, ҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003№ 100, аз 04.06.2004 № 253).

Дар ин маврид абзаци дуюми зербанди "а" ва абзаци дуюми зербанди "б" банди 8 қарори мазкур истифода бурда намешавад.

Ба оилаҳои нафақахӯрони фавтида аз ҳисоби хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар нафақа аз ҷамъи таъминоти пулӣ, ки дар асоси он нафақаи саробон ҳисоб карда буд, (бандҳои 7-8 қарори мазкур), бо болоравии (индексацияи) ин таъминоти пулӣто рӯзи муқаррар намудан ва ҳисобу китоби нафақа ба оила ва дар рӯзи ҷубронпулии ба ивази озуқаворӣ(банди 10 қарори мазкур) нишондодашуда ҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Нафақа ба оилаҳои нафақахӯрони фавтида аз ҳисоби судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишоти мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои дараҷаҳои тахассус мебошанд, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1995 № 796 "Дар бораи таъминоти нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон" ҳисоб карда мешавад.

12. Ҳангоми таъин ё аз нав барқарор кардани пардохти нафақаи хизматчиёни ҳарбии аз хизмат озодшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ(полиция), муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣдар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва дигар давлатҳо, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ё собиқИҶШС оид ба таъминоти иҷтимоӣқарордодҳо (созишомаҳо) бастаанд, инчунин ба оилаҳои хизматчиёни ҳарбии номбурда, ашхоси ҳайати каторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣва ашхоси дорои рутбаҳои махсус, дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, нафақаашон вобаста аз ҷамъи таъминоти пулии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои категорияҳои дахлдори хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрукӣ, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми вазифаи хизматии шабеҳва дигар шароити баробар ва ҷубронпулӣба ивази озуқаворие, ки мувофиқи тартиби дар бандҳои 7-11 қарори мазкур пешбинӣшудааст, ҳисоб карда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

13. Муқаррар карда шавад, ки дар ҳолатҳои бо қонунгузорӣпешбинигардидаи баландшавии нарху наво ё зиёд намудани таъминоти пулии хизматчиёни ҳарбӣдар хизматбуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣба ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура, ки дорои дараҷаҳои тахассус ё ин ки баландшавии андозаи ҳадди ақали нафақаи аз рӯи синну сол, ки қонун муқаррар намудааст, мебошанд, нафақаи муқаррарнамуда бо дарназардошти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъминоти нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" бо тартиби зерин аз наз баррасӣмегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253):

а) дар сурати баландшавии қимати ҳаёт нафақаҳои пештар муқарраршудаи хизматчиёни ҳарбии аз хизмат ҷавобшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура, ки дорои дараҷаҳои тахассус мебошанд ва оилаҳои онҳо бо дарназардошти болоравии (индексация) арзиши нарху наво барои давраи дахлдор, ки мақомоти салоҳиятдори давлатӣмувофиқи тартиб, андоза ва вақти муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёри Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи индексацияи даромади пулии шаҳрвандон муайян менамоянд, зиёд карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

б) дар ҳолати баланд бардоштани таъминоти пулии хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар нафақаи хизматчиёни ҳарбии аз хизмат пештар озодшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар низ аз нав баррасӣмегарданд, агар сатҳи нафақаи пардохташаванда, бо дарназардошти баландравӣ(индексация) мувофиқи зербанди "а" банди мазкур, то баландшавии таъминоти пулӣаз сатҳи нафақае, кӣмувофиқи шартҳои баробар аз таъминоти пулии зиёдкардаи гурӯҳҳои дахлдори хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣва ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ҳисоб карда шудаанд, камтар бошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Дар баробари ин, агар барои аз нав дида баромадан асос мавҷуд бошад, нафақаҳои пештар ба онҳо таъингардида аз рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи қонукгузорӣ, дар асоси маблағи таъминоти пулӣзиёдкардашуда, ки мувофиқи тартиби пешбининамудаи бандҳои 7-12 қарори мазкур муайян карда шудааст ва арзиши якмоҳаи озуқаворӣ, ки то рӯзи зиёд кардани таъминоти пулӣҳисоб карда шудааст, аз нав ҳисоб карда мешаванд. Андозаи ҳадди ақали нафақа, инчунин иловапулиҳо ба нафақа ва зиёдкунии нафақа дар асоси андозаи ҳадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, аз рӯзи муқаррарнамудаи қонунгузори оид ба аз нав ҳисоб кардани нафақаи онҳо, муайян мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

Ҳангоми дар як вақт ба вуҷуд омадани асоси дар зербандҳои "а" ва "б" банди мазкур нишондодашуда барои аз наз дида баромадани нафақае, ки баъди аз хизмат ҷавоб шудани хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ва оилаҳои онҳо таъмин карда шудааст, нафақа аз рӯи яке аз ин асосҳо вобаста ба он ки кадоме аз онҳо аз сатҳи нафақаи пештар муқарраршуда зиёд аст, аз наз дида баромада мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ҳангоми баланд бардоштани маоши категорияҳои алоҳидаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар мувофиқи тартиби танзими таъминоти пулӣ, на бо сабаби беқурбшавӣ, нафақаи категорияҳои дахлдори пештар аз хизмат озодшудаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии дорои дараҷаҳои тахассус дар мақомоти прокуратура ва оилаҳои онҳо аз рӯи банди мазкур аз нав дида баромада намешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ҳангоми баланд бардоштани андозаи ҳадди ақали нафақа мувофиқи синну сол аз рӯзи баланд бардоштани он, нафақаи пештар таъиншудаи хизматчиёни ҳарби, шахсони ҳайати қатори ва фармондеҳии мақомоти корҳои дохили, шахсони дорои рутбаи махсус дар мақомоти гумрук воҳидҳои полиси андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи пашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, судяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии дорои дараҷаҳои тахассуси, ки аз хизмати ҳарби рухсат шудаанд ва нафақаи оилаҳои онҳо, ки мутобиқи пардохтҳои иловаги ва зиёд кардани ҳадди ақал ва ё ҳаҷмҳои то ҳадди ақал бо назардошти ҳаҷми нави ҳадди ақали нафақа мувофиқи синну сол муайяншуда, ҳисоб карда шудааст, аз нав дида мешавад, агар ҳамзамон барои аз нав дида баромадани нафақаи онҳо мутобици зербанди "б"-и ҳамин банд асос набошад. Дар ин ҳолат нафақаҳои зикршуда дар асоси ҳаҷми нави ҳадди ақали нафақаи аз рӯи синну сол муқарраршуда ва бо ба ҳисоб гирифтани ҳаҷми ҷубронпули бар ивази хӯрока дар рӯзи аз нав дида баромадани нафақа, ҳисоб карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253);

14. Дар ҳолате, ки аз нав ҳисоб кардани нафақаи пештар муқарраршуда вобаста ба баландшавии андозаи он /ҳангоми муқаррар намудани гурӯҳҳои болотари маъюбӣ, зиёд шудани собиқаи хизмат, таъини иловапулӣва ғайра/ нафақа ба андозаи нав, ки аз таъминоти пулии дар рӯзи мувофиқи банди 7 қарори мазкур аз наз ҳисоб кардан зиёд карда шудааст, якҷоя бо иловапулиҳои дахлдор, ки дар асоси андозаи ҳадди ақалли то ҳамон рӯз мавҷудаи нафақаи синну сол муайян карда мешаванд, аз нафақае, ки дар шароити пештара бо дарназардошти индексацияи бо зербанди "а" банди 13 қарори мазкур пешбинигардида пасттар бошад, пардохти нафақа бо андозаи пешина то барои баланд бардоштани нафақа ҳуқуқпайдо кардани нафақахӯр нигоҳдошта шавад.

15. Ҳангоми аз хизмат озод шудан ёрдампулии яквақта пардохта шавад:

а/ ба хизматчиёни ҳарбӣ/ғайр аз афсароне, ки хизмати ҳарбиро мувофиқи даъват гузаштаанд/ аз хизмат бо сабаби расидан ба ҳаади ниҳоии синну сол, бо сабаби саломатӣё тадбирҳои ташкилию штатӣба андозаҳои муайяннамудаи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мақом /статус/, кафолатҳои иҷтимоӣва ҳукуқии ҳифзи хизматчиёни ҳарбӣва аъзои оилаҳои онҳо", бо дигар асосҳо аз хизмат озодшудагон /ғайр аз дар абзаци охирини банди мазкур қайдшуда/-40 фоизи андозҳои муқарраршуда. Ба афсарони мувофиқи даъват дар хизматбуда ҳангоми ҷавоб шудан ба захира ё истеъфо /ба ғайр аз озодшавандагон мувофиқи асосҳои дар сарсатри охирини банди мазкур нишондодашуда / ёрдампулии яквақта ба андозаи 2 музди меҳнат /абзацҳои 2 ва 4 банди 17 Қарори мазкур/ пардохта мешавад;

б) ба ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари аз хизмат мувофиқи синну сол, беморӣ, ихтисори штатҳо ё маҳдудияти ҳолати саломатӣозодшуда ба андозаҳои бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 1993, № 160 муқарраргардида (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253);

в) пардохти ёрдампулиҳо ба кормандони воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар мутобиқи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣмегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100).

Ёрдампулии яквақта ба хизматчиёни ҳарбии аз хизмат озодшуда, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар барои солҳои пурраи собиқаи хизмат бе яклухткунӣбидуни зиёд кардан пардохта мешавад. Ба собиқаи хизмат барои пардохти ёрдампулии яквақта ҳангоми аз хизмат озод шудан давраи хизмати ҳарбӣва хизмат дар мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки дар банди 1 қарори мазкур нишон дода шудаанд, мувофиқи ҳисоби тақвимӣҳисоб карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Дар ҳолати такроран ба хизмат таъин намудани хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ёрдампулии яквақта ҳангоми минбаъд аз хизмат озод шудани онҳо дар асоси собиқаи умумии хизмат то рӯзи дафъаи охирин аз хизмат озод шудаш, бо дарназардошти ёрдампулиҳои ҳангоми пештар аз хизмат озодшавӣпардохташуда (аз рӯи музди меҳнати моҳона), аммо на камтар аз андозаи музди меҳнати думоҳа (банди 17 қарори мазкур) пардохта мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ба хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари аз хизмат барои иҷро накардани шарти қарордод, содир кардани рафторе, ки эътибори хизматчии ҳарбиро паст мезанад ё ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳӣбо сабаби гирифтани ҷазои ҷиноӣдар шакли маҳрумият аз озодӣё маҳрум кардан аз рутбаи ҳарбӣё махсус, ёрдампулии яквақтаи пешбининамудаи банди мазкур пардохта намешавад. Инчуник ба хизматчиёни ҳарбие, ки аз хизмати ҳарбӣбо сабаби гузаронидан ба хизмат дар мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки аз ин мақомот ба хизмати ҳарбӣдаъват шудаанд, ёрдампулии яквақта пардохта намешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

16. Муқаррар карда шавад, ки хизматчиёни ҳарбӣашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар (ғайр аз нишондоди сархати дуюми банди мазкур), ки аз хизмат бо сабаи расидан ба синну соли ниҳоӣдар хизмат будан (мувофиқи синну сол) ҳолати саломатӣё бо сабаби тадбирҳои ташкилию штатӣ(бо ихтисори штатҳо) бе ҳуқуқи нафақа дар баробари пардохти ёрдампулии яквақта ҳангоми аз хизмат озод шудан дар муддати як соли рӯзи аз хизмат озод шудан маош мувофиқи рутбаи ҳарбӣё махсус мутобиқан пардохта мешавад. Дар айни замон , агар дар муддати нишондодашуда маош аз рӯи рутбаи ҳарбӣё махсус ба хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовари дар хизматбуда зиёд шавад, мутобиқи андозаи ин маошҳои ба хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар пардохташаванда, то муддати як соли баъди озод шудани онҳо аз хизмат зиёд карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ба афсарон ва ашхоси ҳайати миёна, калон ва олии фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки пеш аз озод шуданашон дар мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ, вазоратҳои ғайринизомӣ, идора ва ташкилот кор мекарданд сархати дувоздаҳуми банди I қарори мазкур ва баъди озод шуданашон дар кори пештараашон мондаанд, инчунин афсарони мувофиқи даъват дар хизмати ҳарбӣбуда, маош мувофиқи рутбаи ҳарбӣва махсус дар муддати як сол аз рӯзи озод шудан аз хизмат пардохта намешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

17. Ёрдампулии яквақта,ки дар банди 15 қарори мазкур пешбинӣшудааст, ба онҳо таъин карда мешавад:

ба хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар (ғайр аз нишондоди сархати чоруми банди мазкур) - аз маоши мувофиқи вазифаи охирин ва рутбаи ҳарбӣё махсус дар рӯзи озод шудан аз хизмати ҳарбӣпардохт шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253);

ба хизматчиёни ҳарбӣва ашхоси ҳайати фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, мақомоти гумрукӣ, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, кӣбарои кор ба мақомоти олии ҳокимият ва идораи давлатӣ, вазоратҳои ӯайринизомӣ, идораю ташкилот фиристодашуда ва бевосита пеш аз озод шуданашон аз хизмати музди меҳнатро мувофиқи тартиб ва андозаи барои кормандони ин мақомот, вазорату идораҳо ва ташкилот муқарраршуда мегирифтанд, аз маоши мувофиқи вазифа дар рӯзи озод шудан аз хизмат пардохтшаванда ва ба онҳое, ки баробари маоши вазифагӣаз рӯи рутбаи ҳарбӣё махсус маош мегирифтанд - аз рӯи маошҳои мазкур (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

18. Ба нафақахӯроне, ки кор намекунанд, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ва аъзои оилаҳои онҳо ҳангоми таваллуди кӯдак ва барои дафъи аъзои фавтидаи оила, ки таҳти саробонии онҳо мебошанд, мувофиқи тартиб ва андозаи пешбининамудаи қонунгузорӣаз рӯи суғуртаи иҷтимоӣёрдампулӣдода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

19. Ҳангоми вафоти нафақахӯр аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук ва воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ва аъзои оилаи онҳо ба аъзои оилаи шахсӣфавтида ё онҳое, ки ӯро дафн мекунанд, барои дафн ба андозаи нафақаи семоҳа /ҳиссаи нафақа/, ки нафақахӯр то рӯзи вафоташ мегирифт, ёрдампулӣдода шавад, вале на камтар аз кӯмакпулии маросимӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Агар нафақахӯр аз ҳисоби давлат дафн карда шуда бошад, ёрдампулӣдода намешавад.

20. Ба оилаҳои нафақахӯрони фавтида аз ҷумлаи афсарони олирутба ва калонрутба, ашхоси ҳайати фармондеҳии олӣва калони мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки бо сабаби ба синни нафақа расиданашон /аз рӯи синну сол/ ё бо сабаби вазъи саломатӣбо собиқаи 25 сол ва зиёдтар аз он, аз хизмат озод карда шудаанд, новобаста аз таъини нафақа бо сабаби аз даст додани саробони оила ёрдампулии яквақта пардохта шавад: ба ҳамсари ӯба андозаи нафақаи семоҳаи саробон ва ба ҳар як аъзои корношоями оила ба андозаи нафақаи якмоҳаи саробон, ки то рӯзи охирини зиндагиаш мегирифт, дар сурате, ки ин оилаҳо ба гирифтани суғуртапулиҳои нисбатан зиёдтар ва ёрдампулиҳои яквақта, ки қонунгузорӣбарои оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, мақомоти гумрукӣ, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, қаҳрамонони Иттифоқи Советӣва дорандагони ҳар се дараҷаи ордени "Шараф"-и фавтида пешбинӣнамудаанд, ҳақнадошта бошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Ҳангоми муайян кардани андозаи ёрдампулии яквақта, ки дар банди мазкур пешбинӣшудааст, ашхоси зерин ба ҳисоби аъзои оилаи ба гирифтани ёрпамлпулӣҳақдор шомил мешаванд: ҳамсар, новобаста аз синну сол ва коршоямӣ; фарзандони то 16-сола ё болотар аз ин синн, дар сурате, ки онҳо то 18-солагӣмаъюб шудаанд ё вақти фавти саробон талабаи муассисаҳои маълумоти умумӣбуда ба синни 23-солагӣнарасида бошанд; волидайни шахси фавтида, ки дастнигари ӯбуда, ба синни: мард-60 сола, зан-55 сола расидаанд ё маъюб ҳастанд.

21. Ба ҳамсарҳои нафақахӯрони фавтида аз ҷумлаи ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, ки ба сабаби аз даст додани саробони оила /ба номи худашон ё ба номи фарзандонашон/ нафақа намегиранд, ёрдампулии яквақта ба андозаи нафақаи якмоҳаи саробон, қи то рӯзи охирини зиндагиаш мегиранд, пардошта шавад, дар сурате, ки онҳо ба гирифтани суғуртапулиҳои нисбатан зиёдтар ва ё ёрдампулиҳои яквақта аз тарафи қонунгузорӣбарои оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, қаҳрамони Иттифоқи Советӣва дорандагони ҳар се дараҷаи ордени "Шараф"-и фавтида пешбинишуда ёрдампулии яквақта мутобиқи банди 20 қарори мазкур ҳак надошта бошанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

22. Муқаррар карда шавад, ки нафақа ва ёрдампулиҳои дар ҳамин қарор пешбинишуда (ба ғайр аз онҳое, ки дар бандҳои 15, 16 нишон дода шудаанд), инчунин дигар ёрдампулиҳо ва ҷубронпулиҳои барои категорияҳои мазкур пешбининамудаи қонунгузорӣаз ҳисоби маблағҳое пардохта мешаванд, ки аз буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби мутамарказ ҷиҳати таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар ва оилаҳои онҳо ҷудо карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

Муқаррар карда шавад, ки ёрдампулии яквақтаи дар банди 15 ҳамин қарор пешбинишуда, бояд аз ҳисоби маблағҳои вазорату идораҳо ва ташкилот, мақомоти ҳокимияти давлатӣва идорае пардохта шавад, ки хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар пеш аз озод шуданашон дар он ҷойҳо хизмат ё кор кардаанд. Пардохти маош аз рӯи рутбаи ҳарбӣё махсус (банди 16 ҳамин қарор) дар тӯли як соли баъд аз хизмат озод шудан аз ҳисоби маблағҳои Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - мутобиқи категорияҳои мансубияти хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар дар мавриди таъмини нафақаи онҳо сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253, аз 30.03.2013 № 171).

23. Муқаррар карда шавад, ки таъмини нафақаи иштирокчиёни амалиёти ҷангӣҳангоми ҳимояи сохти конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар давраи иҷрои супоришот дар мавриди дастгирии режими вазъияти фавқулодда аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбӣ,* ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣва оилаҳои онҳо тибқи шароит, меъёрҳо ва тартиби дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" барои иштирокчиён ва маъюбони ҷанг ва оилаҳои онҳо пешбинишуда мутабосибан сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

--------------------------------

* - таъмини нафақаи иштирокчиёни амалиёти мазкур - ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро дар асоси даъват ва сифати аскар, маллоҳ, сержант ва старшинаҳо (пештар - хизмати ҳақиқии ҳарбӣ) ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣэҳтиёт, ки ҷамъомадҳои ҳарбиро гузаштанд, тибқи шароит, меъёрҳо ва тартиби дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон" барои иштирокчиён ва маъюбони ҷанг ва оилаҳои онҳо мутаносибан сурат мегирад.

24. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳо барои пардохти нафақаи ёрдампулӣ(ғайр аз ёрдампулие, ки дар моддаи 15 қарори мазкур зикр гардидааст) ба нафақахӯрон аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки аз қисмҳои ҳарбии ба Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дахлнадошта озод шудаанд ва аъзои оилаҳои онҳо аз буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита ба Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад, ки ба зиммаи онҳо мувофиқи қонунгузорӣамалӣнамудани таъминоти нафақаи хизматчиёни ҳарбие, ки хизмати ҳарбиро дар қисмҳои ҳарбӣдахлдор мегузаранд ва аъзои оилаҳои онҳо гузошта шудааст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253).

25. Ба мақсади иҷрои моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъминоти нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва корҳои мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи полицияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мувофиқаи Бонки амонатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 1996 гузариши тадриҷиро бо пардохти нафақа ба нафақахӯрон аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони прокурорию тафтишотии дорои дараҷаи ихтисос ва аъзои оилаҳои онҳо аз ҷониби мақомоти ҳарбӣнафақа ба воситаи муассисаҳои (филиалҳои) Бонки амонатӣва корхонаҳои алоқа амалӣменамояд. Дар баробари ин ҳамчунин масъалаи такмили сохтори ташкилию штатии мақомоти нафақаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва корҳои мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи полицияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқан зиёд намудани шумораи ҳайати шахсии мақомот барои амалӣнамудани пардохти нафақа баррасӣгардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253, аз 30.03.2013 № 171).

26. Муқаррар карда шавад, ки хизматчиёни ҳарбӣ, ашхоси ҳайати қаторӣва фармондеҳии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ашхоси дорои рутбаҳои махсус дар мақомоти гумрук, воҳидҳои полицияи андоз, воҳидҳои Агентии назорати маводи нашъаовар, судьяҳо ва кормандони дорои дараҷаҳои тахассуси прокурорию ва тафтишоти мақомоти прокуратура, аъзои оилаҳои онҳо, ки ҳуқуқи гирифтани нафақаро мувофиқи Қонуни қабулгардидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" ба даст овардаанд, нафақа танҳо аз рӯзи татбиқи қонун таъин мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2003 № 100, аз 04.06.2004 № 253).

27. Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва корҳои мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи полицияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба қабули қарори мазкур то 1 маи соли 1996 рӯйхати санадҳои қонунгузорӣва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки бе эътибор гардидаанд, таҳия намояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2013 № 171).

28. Амалии қарори мазкур ба судьяҳое, ки мутобиқи моддаи 19 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба истеъфо баромаданду кӯмакпулии ҳармоҳаи умр бод мегиранд, паҳн намегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.03.2002 № 104).

29. Қарори мазкур аз рӯзи қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ" амалӣгардад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов

аз 18 июли соли 1996, № 332

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 18 июли соли 1996, № 332

РӮЙХАТИ корхонаю ташкилотҳое, ки хизмати ашхоси ҳайати қаторӣва Кумондонии мақомоти корҳои дохилӣ, муассиса ва мақомоти иҷрои ҷазои ҷиноятӣдар онҳо то 1 январи соли 1970 ба собиқаи кор барои таъини нафақаи имтиёзнок - як моҳи хизмат ба ду моҳҳисоб карда мешавад

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 04.06.2004 № 253)

Дар системаи Дольстрои ВКД собиқИттиҳоди Шӯравӣдар давраи аз 29 октябри соли 1945 (дар халичи Ванино аз 17 феврали соли 1947) то 18 марти соли 1953 барои ашхоси ҳайати қаторӣва Кумондонии Вазорати металлҳои рангаи собиқИттиҳоди Шӯравӣто рухсат шуданашон аз кадрҳои корҳои дохилӣ, аммо на дертар аз 31 декабри соли 1954.

Дар ҳавзаи ангишти Печора ва комбинати Ухтинск - дар давраи аз 30 декабри соли 1945 то мӯҳлатҳои: дар қаламрави мансуб ба ноҳияҳои Шимоли Дур ва минтақаҳои ба онҳо баробаркардашуда мансуб нестанд то рӯзи қатъи имтиёзот, аммо на дертар аз 1 июли соли 1959.

Дар сохтмон ва истифодабарии шоҳроҳи оҳанӣШимоли Печора - дар давраи аз 29 апрели соли 1946 то мӯҳлатҳои зерин: дар қаламрави мансуб ба ноҳияҳои Шимоли Дур ва минтақаҳои ба онҳо баробаркардашуда то рӯзи қатъи амали имтиёзот, аммо на дертар аз 1 январи соли 1970 (аз таърихи зикршуда дертар - танҳо аз қаламрави шимолтар аз Доираи қутби ҷойгиршуда) ва дар қаламравие, ки ба ноҳияи Шимоли Дур ва минтақаҳои ба онҳо баробаркардашуда мансуб нестанд, - то рӯзи қатъи амали имтиёзот, аммо на дертар аз 1 июли соли 1959.

Дар комбинати Норильск аз 1 июни соли 1946.

Дар сохтмони иншооти № 501 ва идораи Шимолии сохтмони роҳи оҳан дар давраи аз 22 апрели соли 1947 то 18 марти соли 1953 ва барои ашхоси ҳайати қаторӣва қумондоние, ки корро дар сохтмони иншооти № 501 ва идораи Шмолии сохтмони роҳи оҳан давом додаанд, то рӯзи рухсат шуданашон кадрҳои корҳои дохилӣ, аммо на дертар аз 31 декабри соли 1954. Дар сохтмони иншооти № 503 - дар давраи аз 14 апрели соли 1948 то 18 марти соли 1953 барои ашхоси ҳайати қаторӣва қумондоние, ки корро дар сохтмони иншооти № 503 давом додаанд то рӯзи рухсат шуданашон аз кадрҳои корҳои дохилӣ, аммо на дертар аз 31 декабри соли 1954.